Lidgeld wvvk 2017

EUR 50.00

Het lidgeld voor 2017 bedraagt 50 euro.

Prijs: EUR 50.00

Motivationele gespreksvoering: Hoe motiveer ik mijn patiënt

EUR 150.00

Donderdag 16 nov. en zaterdag 2 dec. opleiding en Peer-review 15 NE

Inhoud:

U krijgt tijdens deze zeer praktijkgerichte lessen, praktische en onmiddellijk bruikbare tools om een motivatiegesprek te starten met uw patiënt. Om uw patiënt te motiveren tot bewegen, om te stoppen met roken, tot het veranderen van voedingsgewoonten, …enz.
Aansluitend is er een peer-review. De peer-review is enkel toegankelijk voor zij die de opleiding volgen

Doelstelling:

Basiskennis van het theoretisch kader voor motivationele gespreksvoering.
Beheersen van onmiddellijk in de praktijk toepasbare communicatieve tools om motivationele gesprekken te voeren met uw patiënten.

Dagindeling:

 • donderdag 16 november:
  van 20h00 tot 23h00 deel 1 (theorie en praktijk)
 • zaterdag 2 december:
  van 08h00 tot 11h00 deel 2 (praktijk met simulatie patiënt)
  van 11h00 tot 13h00 Peer-review

Voor uw portofolio:

 • 15 navormingseenheden
 • 1 peer-review

Locatie:

Beatrijslaan 39, 2050 Antwerpen  !!!!Blauwe & lage emissiezone!!!!

Lesgever:

Lode Verreyen

Prijs: EUR 150.00

Gelieve uw optie te kiezen.

Lage rugpijn: Richtlijnen

EUR 80.00

Donderdag 7 December 2017

opleiding en Peer-review 10 NE

Inhoud:

EBMpracticenet biedt drie richtlijnen betreffende de lage rug pijn. De aangepaste contextuele multidisciplinaire versie van Duodecim, de multidisciplinaire richtlijn van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Nederlandse monodisciplinaire KNGF richtlijn voor kinesitherapeuten. 

Zeer recentelijk, 2017, heeft het KCE een klinische richtlijn voor de aanpak acute of chronische lage rugpijn met de hulp van  31 experten van de belangrijkste beroepsgroepen bij het project betrokken om alle mogelijke invalshoeken te bekijken. 

De nadruk ligt op ‘de-medicalisering’, want lage rugpijn verdwijnt meestal spontaan. In beweging blijven is belangrijk en medische beeldvorming is vaak niet nodig. Patiënten die een hoger risico lopen dat hun pijn chronisch wordt, moeten worden geïdentificeerd, zodat zij vanaf het begin een specifieke behandeling krijgen. De rol van de kinesitherapeut is hier van groot belang.

Aansluitend een peer-review enkel voor zij die de opleiding gevolgd hebben.

Doelstelling:

 • Kennis over bestaande gescreende richtlijnen en de rol van de kinesitherapie
 • Gebruik van meetinstrumenten
 • Hoe risicopatiënten identificeren
 • Welke opties van behandelstrategieën binnen het werkveld van de kinesitherapie
 • Hoe implementeren van de richtlijn in de dagelijkse praktijk

Dagindeling:

donderdag 7 december:

 • 15h00-16h00: Introductie en toelichting van de richtlijn voor lage rugpijn
 • 16h00-17h00: Rol van kinesitherapeut
 • 17h00-17h15: Pauze
 • 17h15-19h00: Peer review casus besprekingen
 • 19h00-19h15: Conclusie

Voor uw portofolio:

 • 10 navormingseenheden
 • 1 peer-review

Locatie:

Beatrijslaan 39, 2050 Antwerpen  !!!!Blauwe & lage emissiezone!!!!

Lesgever:

David Vandeput

Prijs: EUR 80.00

Gelieve uw optie te kiezen.

Richtlijnen rond de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson

EUR 80.00

Zaterdag 18 november 2017

opleiding en Peer-review 10 NE

Inhoud:

De eerste 2uur zullen de huidige KNGF richtlijnen en de European guideline voor Parkinson worden uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Nadien zal tijdens de peer-review een specifieke videocasus van een patiënt met Parkinson besproken worden en is er de mogelijkheid om in groep eigen problemen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson voor te leggen en te bespreken.

Aansluitend een peer-review enkel voor zij die de opleiding hebben gevolgd.

Doelstelling:

 • De deelnemer kent de verschillende evaluatiemethodes van de ziekte van Parkinson en kan deze toepassen
 • De deelnemer kent de verschillende stadia van de ziekte van Parkinson en kan hieraan een behandelplan koppelen
 • De deelnemer kan zijn behandeling aanpassen aan de specifieke noden van de patiënt

Dagindeling:

zaterdag 18 november 2017

 • 08h30-10h30: uiteenzetting richtlijnen rond Parkinson
 • 10h30-11h00: pauze
 • 11h00-13h00: peer-review

Voor uw portofolio:

 • 10 navormingseenheden
 • 1 peer-review

Locatie:

Beatrijslaan 39, 2050 Antwerpen  !!!!Blauwe & lage emissiezone!!!!

Lesgever:

Joke Spildooren

Prijs: EUR 80.00

Gelieve uw optie te kiezen.

Created byMighty Real ICT & Media Solutions